Arcade Türü Oyun Programlamayı ve Bilgisayar Bilimleri Öğrenin

Arcade Türü Oyun Programlamayı
ve Bilgisayar Bilimleri Öğrenin

Chapter 20: Biçimlendirme

Sola yaslanmış sayılar korkunç görünüyor.

import random

for i in range(10):
  x=random.randrange(20)
  print(x)

Sağa yaslamak için yazdırma(print) formatlamayı kullanın.

import random

for i in range(10):
  x=random.randrange(20)
  print("%2d" % x)

Bu korkunç görünüyor.

my_fruit = ["Elma","Ayva","Üzüm","Armut"]
my_calories = [4,300,70,30]

for i in range(4):
  print(my_fruit[i],"tam",my_calories[i],"kaloridir.")

Right justify strings, and print multiple items with text: Stringleri sağa yazdır ve birden çok öğe yazdır:

my_fruit = ["Elma","Ayva","Üzüm","Armut"]
my_calories = [4,300,70,30]

for i in range(4):
  print("%7s tam %4d kaloridir." % (my_fruit[i],my_calories[i]) )

- karakteriyle alanı sola yasla:

my_fruit = ["Elma","Ayva","Üzüm","Armut"]
my_calories = [4,300,70,30]

for i in range(4):
  print("%-7s tam %4d kaloridir." % (my_fruit[i],my_calories[i]) )

Saatlerdeki sayıları göstermek için baş kısım sıfırlarla doldurulabilir. Ayrıca birden çok sayıyı ve birlikte olan metni aynı satırda biçimlendirmenin nasıl yapılabildiğine dikkat edin.

for hours in range(1,13):
  for minutes in range(0,60):
    print( "Saat %02d:%02d" % (hours, minutes) )

Ondalıklı Sayılar.

cost1 = 3.07
tax1 = cost1 * 0.06
total1 = cost1 + tax1

print("Fiyat: $%5.2f" % cost1 )
print("Vergi: %5.2f" % tax1 )
print("------------")
print("Toplam: $%5.2f" % total1 )

Başka bir toplamla genişletin.

cost1 = 3.07
tax1 = cost1 * 0.06
total1 = cost1 + tax1

print("Fiyat: $%5.2f" % cost1 )
print("Vergi:  %5.2f" % tax1 )
print("------------")
print("Toplam: $%5.2f" % total1 )

cost2 = 5.07
tax2 = cost2 * 0.06
total2 = cost2 + tax2

print()
print("Fiyat: $%5.2f" % cost2 )
print("Vergi:  %5.2f" % tax2 )
print("------------")
print("Toplam: $%5.2f" % total2 )

print()
grand_total = total1 + total2
print("Genel toplam: $%5.2f" % grand_total )

Rounding error. Formating for the display does not change the number. Use the round command to change the value and truely round. Yuvarlama hatası. Görüntüleme için biçimlendirme sayıyı değiştirmez. round komutunu kullanarak değeri değiştirip doğru şekilde yuvarlayın.

cost1 = 3.07
tax1 = cost1 * 0.06
total1 = round(cost1 + tax1,2)

print("Fiyat: $%5.2f" % cost2 )
print("Vergi:  %5.2f" % tax2 )
print("------------")
print("Toplam: $%5.2f" % total2 )

cost2 = 5.07
tax2 = round(cost2 * 0.06,2)
total2 = cost2 + tax2

print()
print("Fiyat: $%5.2f" % cost2 )
print("Vergi:  %5.2f" % tax2 )
print("------------")
print("Toplam: $%5.2f" % total2 )


print()
grand_total = total1 + total2
print("Genel toplam: $%5.2f" % grand_total )

Fibonacci serisini hesaplayan ve çıktı biçimlendirmenin kullanıldığı bir yinelemeli fonksiyon yazın. Çıktınız şöyle görünmelidir:

 1 -    0
 2 -    1
 3 -    1
 4 -    2
 5 -    3
 6 -    5
 7 -    8
 8 -   13
 9 -   21
10 -   34
11 -   55
12 -   89
13 -   144
14 -   233
15 -   377
16 -   610
17 -   987
18 -  1597
19 -  2584
20 -  4181
21 -  6765
22 -  10946
23 -  17711
24 -  28657
25 -  46368
26 -  75025
27 - 121393
28 - 196418
29 - 317811
30 - 514229
31 - 832040
32 - 1346269
33 - 2178309
34 - 3524578
35 - 5702887

Bu neden çok yavaş çalışıyor? Nasıl daha hızlı çalıştırılabilir?


You are not logged in. Log in here and track your progress.