Arcade Türü Oyun Programlamayı ve Bilgisayar Bilimleri Öğrenin

Arcade Türü Oyun Programlamayı
ve Bilgisayar Bilimleri Öğrenin

Excel Makro Gösterimi

5.1 Giriş

İş dünyasında bir çalışma günü sık sık birçok tekrar eden işten oluşur. Bu sıkıcıdır, hata yapılması olasıdır ve pahalıdır. Bilgisayarlar bunları daha hızlı ve ucuz yapmakta daha üstün gelmektedir ve ayrıca işleri nasıl otomatikleştireceğini ortaya çıkarmak eğlenceli olabilmektedir. Okulda programlamayı öğrenen bir öğrenci, buna rağmen yıllar içerisinde üreticiliğini kaybederek tekrar eden görevleri programlamaya uyarlamakta başarısız olmaktadır.

Bu kitapta ilgilenilen dilin Python olmasına rağmen, burada öğrenilen fikirler herhangi bir dile uygulanabilir. Bu bölüm, Microsoft Excel ve Visual Basic programlama dili kullanılarak nasıl kullanışlı programlar yapılabileceğini gösterecektir.

Bu örnek aslında yazarın kendi tecrübesinden ortaya çıkmıştır. Bir yatırım firmasında kendi işini otomatikleştiren bir program oluşturmuştur. Bu farkedilen üreticilik onun firmada sorumluluklarında hızlı bir ilerleme kaydetmesine izin vermiştir.

Bu video eğitimin notları alttaki videoda yer almaktadır:

Video: Excel Makro Örneği

5.2 Eğitim

5.3 Kodun Listelenmesi

Sub CreateChart()
'
' CreateChart Macro
'

'
  Workbooks.Add
  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
    "URL;http://finance.yahoo.com/q/hp?s=wfc", Destination:=Range("$A$1"))
    .Name = "hp?s=wfc"
    .FieldNames = True
    .RowNumbers = False
    .FillAdjacentFormulas = False
    .PreserveFormatting = True
    .RefreshOnFileOpen = False
    .BackgroundQuery = True
    .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
    .SavePassword = False
    .SaveData = True
    .AdjustColumnWidth = True
    .RefreshPeriod = 0
    .WebSelectionType = xlSpecifiedTables
    .WebFormatting = xlWebFormattingNone
    .WebTables = "16"
    .WebPreFormattedTextToColumns = True
    .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
    .WebSingleBlockTextImport = False
    .WebDisableDateRecognition = False
    .WebDisableRedirections = False
    .Refresh BackgroundQuery:=False
  End With
  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
  ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
  ActiveChart.ChartType = xlLine
  ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Sheet1!$A$1:$G$69")
  ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
  ActiveChart.ChartArea.Select
  ActiveChart.Legend.Select
  Selection.Delete
  ActiveChart.ChartArea.Select
  ActiveChart.SeriesCollection(5).Select
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.ChartArea.Select
  ActiveChart.ChartTitle.Select
  ActiveChart.ChartTitle.Text = "WFC"
  Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "WFC"
  With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 3).ParagraphFormat
    .TextDirection = msoTextDirectionLeftToRight
    .Alignment = msoAlignCenter
  End With
  With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 3).Font
    .BaselineOffset = 0
    .Bold = msoTrue
    .NameComplexScript = "+mn-cs"
    .NameFarEast = "+mn-ea"
    .Fill.Visible = msoTrue
    .Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    .Fill.Transparency = 0
    .Fill.Solid
    .Size = 18
    .Italic = msoFalse
    .Kerning = 12
    .Name = "+mn-lt"
    .UnderlineStyle = msoNoUnderline
    .Strike = msoNoStrike
  End With
End Sub
Sub CreateChart(ticker)
'
' CreateChart Macro
'

'
  Workbooks.Add
  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
    "URL;http://finance.yahoo.com/q/hp?s=" + ticker, Destination:=Range("$A$1"))
    .Name = "hp?s=wfc"
    .FieldNames = True
    .RowNumbers = False
    .FillAdjacentFormulas = False
    .PreserveFormatting = True
    .RefreshOnFileOpen = False
    .BackgroundQuery = True
    .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
    .SavePassword = False
    .SaveData = True
    .AdjustColumnWidth = True
    .RefreshPeriod = 0
    .WebSelectionType = xlSpecifiedTables
    .WebFormatting = xlWebFormattingNone
    .WebTables = "16"
    .WebPreFormattedTextToColumns = True
    .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
    .WebSingleBlockTextImport = False
    .WebDisableDateRecognition = False
    .WebDisableRedirections = False
    .Refresh BackgroundQuery:=False
  End With
  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
  ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
  ActiveChart.ChartType = xlLine
  ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Sheet1!$A$1:$G$69")
  ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
  ActiveChart.ChartArea.Select
  ActiveChart.Legend.Select
  Selection.Delete
  ActiveChart.ChartArea.Select
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
  ActiveChart.ChartArea.Select
  ActiveChart.ChartTitle.Select
  ActiveChart.ChartTitle.Text = ticker
  Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = ticker
  With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 3).ParagraphFormat
    .TextDirection = msoTextDirectionLeftToRight
    .Alignment = msoAlignCenter
  End With
  With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 3).Font
    .BaselineOffset = 0
    .Bold = msoTrue
    .NameComplexScript = "+mn-cs"
    .NameFarEast = "+mn-ea"
    .Fill.Visible = msoTrue
    .Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    .Fill.Transparency = 0
    .Fill.Solid
    .Size = 18
    .Italic = msoFalse
    .Kerning = 12
    .Name = "+mn-lt"
    .UnderlineStyle = msoNoUnderline
    .Strike = msoNoStrike
  End With
End Sub
Sub CreateCharts()
  CreateChart ("WMT")
  CreateChart ("INTC")
  CreateChart ("WFC")
  CreateChart ("BBY")
  CreateChart ("FDX")
End Sub

5.4 Tekrar

Çoktan seçmeli test için buraya tıklayın.


You are not logged in. Log in here and track your progress.